Allestimento Museografico ipogeo

Valderice -  (TP)

Progetto: Archh. Gianni Ingardia e Giusi Mondino